русскийукраїнська

Умовні та безумовні рефлекси

Людина живе у постійному зв’язку з навколишнім середовищем. Що ж забезпечує нам можливість сприймати подразнення навколишнього середовища, пристосовуватись до його змін та й координує всі процеси і діяльність органів взагалі? Звичайно ж, нервова система. А в основі її функціонування лежить рефлекторний принцип.

Рефлекс — це реакція організму у відповідь на подразнення, яка здійснюється і контролюється центральною нервовою системою. Шлях, яким проходять нервові імпульси при прояві рефлексу, називається рефлекторною дугою. Складається вона з п’яти частин: рецептора (1), який сприймає подразнення і перетворює його на нервові імпульси; чутливого шляху (2), яким імпульси по чутливих нейронах надходять до відповідної частини центральної нервової системи (3); рухового шляху (4), яким імпульси передаються від центральної нервової системи до робочого органа (5) (м’яза, залози тощо). Крім цього, до більшості рефлекторних дуг входять вставні нейрони.

Відомий фізіолог І. П. Павлов запропонував об’єднати всі рефлекси людини у дві групи: безумовні, що забезпечують регуляцію процесів усередині самого організму, координацію діяльності різних органів і їх систем, підтримання сталості внутрішнього середовища; та умовні, що дають змогу людині пристосуватись до змін навколишнього середовища. Що, ж є схожого та відмінного у цих групах рефлексів?

 

№ п/п Безумовні рефлекси Умовні рефлекси
1 Вроджені, успадковуються від батьків і в незмінній формі передаються нащадкам Набуті в процесі життя людини, її діяльності, утворюються на базі безумовних
2 Є видовими і характерними тільки для певного виду тварин Індивідуальні, вони різні в особин одного й того ж виду
3 Є постійними і негнучкими, тобто вони не змінюються відповідно до змін навколишнього середовища Виникають під впливом змін навколишнього середовища, змінюються під його впливом і можуть легко зникати, тобто вони є гнучкими і не постійними
4 Специфічні, виникають у результаті дії адекватного подразника на відповідні рецептори Не специфічні, виника­ють на будь-яке подразнення, що сприймається рецепторами
5 Центрами є спинний мозок, окремі відділи головного мозку Центром є кора головного мозку
6 Мають сталі рефлекторні дуги Рефлекторні дуги утво­рюються за певних умов, можуть зникати
7 Здійснюються несвідомо Здійснюється свідомо
Приклади Харчові, охоронні (захисні), орієнтувальні, статеві, вегетативні Вегетативні, соматорухові

3